Wetenschappelijke aromatherapie

Essentiële oliën

Fundamentele definities

AROMATHERAPIE : het therapeutisch gebruik van essentiële oliën

 René-Maurice Gattefosé

De term “Aromatherapie” wordt voor de eerste keer gebruikt in het jaar 1928 door een Frans biochemicus, René-Maurice Gattefossé.

 

Wat is een essentiële olie ?

 

Een essentiële olie is de vluchtige essence geëxtraheerd uit aromatische planten door middel van stoomdistillatie onder lage druk. 

 

Wat is aromatherapie ?

 

Aromatherapie is het gebruik van essentiële oliën voor het harmoniseren van de fysieke en mentale gezondheid. De essentiële oliën worden gebruikt om het natuurlijk genezingsproces te versterken. Het is een natuurlijke geneeswijze die berust op de werking van de biochemische moleculen van de essentiële oliën.

 

Wat is de wetenschappelijke aromatherapie ?

 

De wetenschappelijke aromatherapie of aromatologie is de studie van de essentiële oliën. Het is een wetenschap die zich baseert op een strikte methodologie en solide wetenschappelijke gegevens, bevestigd door het laboratorium. 

 


Essentiële oliën kennen

Hoe kies je voor de beste etherische oliën ?

 

Identificeer soorten

 

De essentiële oliën die worden gebruikt voor therapeutische doeleinden moeten voldoende informatie leveren over hun botanische identiteit. Volle latijnse namen zijn een must.

Ex: Eucalyptus radiata

 


Planten Identificatie

 

Aromatherapie is gebaseerd op nauwkeurige botanische kennis. De minachting en gebrek aan respect van deze gegevens laten de deur open voor misbruik en bijwerkingen en / of giftigheid. Om deze reden is het essentieel de Latijnse wetenschappelijke benaming te weten. Volkstaal is vaak onnauwkeurig en misleidend. De identificatie van de plant neemt al haar belang op het moment dat je planten gebruikt om ziekten te behandelen.

 

 • Het 'gezin' van de plant is de categorie waar samen een reeks van verwante planten een groep vormen.
 •  "Gender" (of "genre")  is de categorie waar samen een reeks van verschillende plantensoorten met zeer vergelijkbare kenmerken een groep vormen.
 •  De "soort" is de categorie die planten verzamelt op basis van hun vergelijkbare en specifieke kenmerken.
 • De 'ondersoort' is een afdeling binnen de soort.
 • De "gekweekt ras" (of cultuur) is een plant gekweekt voor zijn unieke specificiteit. Dit is een variant van spontane natuur binnen dezelfde soort (niet te verwarren met vrijwillige hybridisatie).
 • De 'hybride' is een plant uit een kruising tussen de rassen, cultivars en soorten. Bijvoorbeeld is lavendijn een kruising tussen lavandula angustifolia en lanvandula latifolia spica.

 

Chemotype

 

Je moet het aantal aromatische moleculen in elk essentiële olie weten. Je moet ook weten over welke moleculen het gaat om de toxiciteit en doeltreffenheid van de olie te kunnen bepalen.

De Chemotype is de biochemische identiteitskaart van de essentiële olie.

 


Chemotypes

Identiteitskaart voor een essentële olie.


Een zelfde plant kan verschillende aromatische moleculen bevatten in functie van de biotope en verschillende andere criteria. Het is van belang alle biochemische bestanddelen te kennen om de toxiciteit en doeltreffenheid van de olie te kunnen bepalen.

 

Bijvoorbeeld : Tijm

 

Tijm thymol is antibiotisch maar kan niet te lang gebruikt worden.

Tijm thujanol is een goed anti-infectieus en kan geen kwaad op langere termijn.

 

Vraag altijd raad bij uw apotheker of aromatherapeute.

 


BIO of niet : de beste essentiële oliën

Conventioneel, BIO gecertificeerd of in het wild geplukt…

 

Er bestaan verschillende categorieën van essentiële oliën.

 

100% zuivere, 100% natuurlijke en 100% volledige essentiële oliën zijn zeldzaam en ze zijn duurder indien ze aan alle kwaliteitscriteria van een gechemotypeerde essentiële olie voldoen.

 

Men maakt onderscheid tussen de verschillende kwaliteiten van essentiële oliën: 

 
 •  Industriële kwaliteit : De essentiële olie is afkomstig van een plant die niet botanisch gedefinieerd is, die industrieel gekweekt is en waarvan de oogst niet op het meest geschikte moment gebeurt. De distillatie is dikwijls onvolledig of de essentiële olie wordt gerectificeerd of zelfs geheel chemisch gereconstitueerd.
 • Gechemotypeerde kwaliteit, 100% zuiver en 100% natuurlijk : De essentiële olie wordt verkregen door volledige distillatie van botanisch gedefinieerde planten die geoogst worden op het meest geschikte tijdstip. De gedistilleerde aromatische planten kunnen geteeld zijn of in het wild geplukt. De biochemische bestanddelen van de essentiële olie zijn gekend en voldoen aan het gewenste kwaliteitsprofiel.
 • BIO certificering  - AB logo : De essentiële olie wordt verkregen uit planten waarvan de teelt BIO gecertificeerd is door een erkende instelling.

Welke essentiële olie is de beste ?

 

BIO gecertificeerd of niet, de beste essentiële olie is diegene die chemisch gedefinieerd, 100% zuiver en 100% natuurlijk is.

 

De labels van certificeringen :

 
 • Ecoguarantee : 
             *Bestanddeel afkomstig uit de Biologische Landbouw (Control Certisys BE-BIO-01) - Gecertificeerd in overeenstemming met de specificaties ECOGARANTIE® (Control Certisys)

 • Biologische Landbouw : 
             *Bestanddeel afkomstig uit de Biologische Landbouw (Control Certisys BE-BIO-01) - BIO betekent : afkomstig van de biologische landbouw (Controle Certisys-BE-BIO-01)