Wetenschappelijke aromatherapie

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Chromatografie, spectrometrie en aromatogram


Chromatografie :

 

Gaschromatografie wordt gerealiseerd door middel van een gesofistikeerd apparaat die het mogelijk maakt om de aanwezige aromatische moleculen in een essentiële olie (tot 450 aromatische moleculen) te identificeren. Het bekomen chromatogram vertoont een serie van pieken. Elke piek vertegenwoordigt een specifieke aromatische molecule die door speciale software geïdentificeerd wordt.

 

De spectrometer :


De massaspectrometer bepaalt het relatieve percentage van elke aromatische molecule in een essentiële olie (kwantitatieve samenstelling).

 

Het aromatogram :

 

Door middel van een aromatogram kan men in vitro de antibacteriële werking van essentiële oliën meten. Deze techniek is identiek aan deze die gebruikt wordt voor het bepalen van de bactericide werking van antibiotica.

Op de bacteriënkolonies die geënt werden op een voedingsbodem worden verschillende, met essentiële olie geïmpregneerde schijfjes geplaatst. Na een zekere incubatietijd bij 37,5 °C is het mogelijk om de diameter van de inhibitiezone, die ontstaan is rond de schijfjes, te meten. Elke inhibitiezone toont de graad van vernietiging van de ziekteverwekkende kiemen en geeft een duidelijke aanwijzing over de antibacteriële werking van de gebruikte essentiële oliën
.