Wie zijn wij?

Waarden

Opleiden en informeren

Opleidingen, om de aromatherapie te professionaliseren. 

 

Pranarôm geeft opleidingen aan zijn cliënten en iedereen die geïnteresseerd is in aromatherapie dankzij een rijk gevuld pe­dagogisch programma. 

Elk jaar worden er meer dan 600 apo­thekers, gezonheids- en welzijnsdeskundigen opgeleid aan het Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux. 

De opleidingen van het College worden beschouwd als de meest gedegen opleidingen op het vlak van de aromatherapie.

De wetenschappelijke afdeling van Pranarôm, en meer bepaald Dominique Baudoux zelf, treedt eveneens op als lector aan de faculteiten Farmacie van België en Frankrijk. 

Pranarôm geeft eveneens opleidingen aan de verkopers van zijn producten, via een dynamisch netwerk van professionele trainers. Dit netwerk is actief in Frankrijk, België en Spanje. 

De opleidingen van Pranarôm worden continu vernieuwd en bijgewerkt in functie van de ontwikkeling van de producten en de resultaten van de labo onderzoeken.

 formations à l'aromathérapie

                   Frankrijk - Alle informatie op  www.formations.inula-group.com

 

  

                    België - Alle informatie op  www.college-aromatherapie.com

 

 

 
 

Informatie, om de liefde voor essentiële oliën door te geven. 

 

Pranarôm doet zijn best om de essentiële oliën beter bekend te maken bij het grote publiek. 

De aromatologen van Pranarôm nemen geregeld het woord binnen ouderverenigingen, vereni­gingen van ziekenhuizen en scholen, sportclubs,.. 

Op internet animeert Pranarôm met succes blogs en sociale netwerken om het goede nieuws van de essentiële oliën te verspreiden. Pranarôm wordt tevens uitgenodigd door de pers om te getuigen over de kracht van de essentiële oliën op de gezondheid en het welzijn. 

In de sportwereld steunt Pranarôm de locale initiatieven die een verantwoordde manier van sport en met essentiële oliën beo­gen.

Topsporters kunnen rekenen op de steun van Pranarôm. In Frankrijk ondersteunt Pranarôm met fierheid twee bijzondere atleten; Nicolas Lebrun, wereldkampioen triatlon X terra 2005 en Florence Veillet Franse kampioene paardrijden Handisport.

 

 

 

                               De blog van Pranarôm : monaromatherapie                

                                                         


Het beste van de essentiële oliën

Het CGEO label

 

Pranarôm is een universele referentie in de wetenschappelijke aromatherapie dankzij de uitmuntende kwaliteit van de grondstoffen. 

Onder het merk Pranarôm worden meer dan drie honderd 100% zuivere en natuurlijke essentiële oliën voorgesteld aan de consument.

Pranarôm is vooral een synoniem van expertise. Elk lot van de Pranarôm essentiële olie is botanisch en biochemisch gedefinieerd en wetenschappelijk geanalyseerd met behulp van gaschromatografie.

Pranarôm sluit geen compromissen over de zuiverheid en de componenten van de essentiële oliën.

Het CGEO label is een garantie voor ongeëvenaarde kwaliteit.

Dankzij haar uitstekende reputatie, levert Pranarôm ook tal van essentiële oliën in bulk aan de meest prestigieuze merken in de wereld van de schoonheid (Estee Lauder) en farmaceutica (Pfizer Capsugel).

 


Kwaliteit

Producten beschikt van een onberispelijke kwaliteit

 

De aromatherapie zoals Pranarôm voorstelt kan alleen uitgeoefend worden als men over producten beschikt van een onberispelijke kwaliteit. Om een constante en onberispelijke kwaliteit te kunnen garanderen voert Pranarôm fysische testen uit zoals analyse van de brekingsindex, draaiingsvermogen, dichtheid, berekening van het vlampunt, … Ook chemische testen namelijk chromatografie en massaspectrometrie worden uitgevoerd. Ook de geur, de kleur en de textuur moeten voldoen aan strikte normen. 

 

De kwaliteitsaanpak kan aangetoond worden in een schema :

 

Schema van de kwaliteitscontrole van de essentiële oliën.

 

Het handvest van Pranarôm

 

Om steeds een onberispelijke kwaliteit te garanderen gaat Pranarôm als volgt tewerk:

 

 • Voorkeur voor bio gecertificeerde grondstoffen en bij gebrek hieraan, voor in het wild geplukte planten op niet behandelde terreinen.
 • Tweevoudige analyse van alle loten van essentiële oliën: intern en door een onafhankelijk laboratorium. De analyses worden uitgevoerd rekening houdend met de Europese farmacopee, de AFNOR normen en strikte interne normen. 
 • Geen ingrediënten van GGO (Genetisch Gemodificeerd Organisme)
 • Traceerbaarheid. Van elk lot van essentiële olie, elke synergie, elk afgewerkt product (massage olie, shampoo, …) geproduceerd bij Pranarôm is er een technische fiche en een staal. 
 • Productie volgens de HACCP procedure (Hazard Analysis of Critical Control Points). Deze normen impliceren een traceerbaarheid en een autocontrole van de afgewerkte producten (bacteriologische contrôle, chromatografie,…)
 • Volledige naleving van GMP (Good Manufacturing Practice) en GLP (Good Laboratory Practice)

Pranarôm maakt een verbintenis :

In duurzame ontwikkeling : AROMABE

 

Overal ter wereld werkt Pranarôm nauw samen met de telers en de distilleerders van aromatische planten. Door deze betrokkenheid kan Pranarôm de kwaliteit van de essentiële oliën controleren van de plant tot flacons.

 

In Madagaskar heeft Pranarôm zich in het begin van de jaren 2000 geëngageerd tegenover de telers om samen een verantwoordde manier van telen en een traditionele distillatie met respect voor het milieu en de industriële kwaliteit te ontwikkelen. 

 

In 2009 heeft Pranarôm in Antsirabe een groot project voor lokale ontwikkeling opgestart die stabiele en eerlijke werkgelegenheid biedt aan een honderdtal mensen en tegelijk de verantwoordde voorziening in essentiële oliën van het laboratorium garandeert. Dit project heet AROMABE. 

 

 

 

In een zoektocht naar duurzame ontwikkeling in Madagascar, investeert Pranarôm in plantaties van Ravintsara en andere lokale planten. De productiemethoden zijn milieuvriendelijk. Pranarôm investeert ook in de cultuur van bedreigde planten.

 

Naast de productie van essentiële oliën, ontwikkelt Pranarôm lokale diensten (artsen, verpleging, onderwijs). In de BIO

 

Pranarôm steunt de biologische landbouw omdat die beter is voor de natuur. Pranarôm gebruikt zoveel mogelijk BIO kwaliteit in zijn formules en plooit zich naar de normen van de BIO certificatie. De meeste Pranarôm producten dragen een BIO label gecontroleerd door Certisys België.Pranarom développement durable

                                                                                                                                                  Ambachtelijke distillatie van de Pranarôm  essentiële oliën.

Récolte de fleur Ylang-Ylang          Champ cultivé dans un soucis de développement durable

Kweekterrein in het belang van een duurzame ontwikkeling.                                                                                                                                                                                           Oogst van ylang-ylang.De 10 sterke punten van Pranarôm

De 10 sterke punten van Pranarôm


 • Kennis van de biochemische eigenschappen (chemotypes) van de essentiële oliën.
 • Kwaliteitsgarantie : "QC3" systeem, fysicochemische en spectrografische analyses van 3 onafhankelijke laboratoria.

 • Geprivilegieerde relaties met de vakkundige distilleerders.

 • Deskundigheid : een team van onderzoekers en wetenschappers zijn verantwoordelijk voor de analyse van de werking en de toxiciteit van de essentiële oliën.

 • Internationale aanwezigheid : in buitenlandse universiteiten en op wetenschappelijke congressen. 

 • Een groot aanbod van grondstoffen : in het wild geplukt of BIO gecertificeerd (Certisys controle BE1)

 • Meer dan 250 referenties van chemisch gedefinieerde essentiële oliën en biologische of ‘vièrge’ plantaardige oliën. 

 • Ontwikkeling van verscheidene kant en klare producten op basis van chemisch gedefinieerde essentiële oliën. 

 • Internationale expertise in het samenstellen van doeltreffende aromatische synergieën en ‘private label’-producten.

 • Opleidingen : cursussen, seminaries en ateliers.